10.4.27

$J_{\pm2/3}(\zeta)=(\sqrt{3}/2z)[\pm\sqrt{3} Ai' (-z)+ Bi' (-z)]$